plik_30

Przemysł rur

Przemysł rur

Nowoczesna miejska sieć kanalizacyjna składa się z rur o różnych średnicach.Odgrywa kluczową rolę w odprowadzaniu wody deszczowej, czarnej i szarej (z pryszniców lub z kuchni) do magazynowania lub uzdatniania.

Rury do podziemnych sieci kanalizacyjnych produkowane są z różnych materiałów.Począwszy od rury PCV stanowiącej sieć wodociągową w Twojej kuchni, po duże cementowe odpływy w miejskich kanałach ściekowych, mają one również zupełnie różne rozmiary.

Ogólna klasyfikacja sieci przewodów kanalizacyjnych

W zależności od sposobu zbierania i odprowadzania ścieków lub wód opadowych wyróżnia się dwa rodzaje sieci kanalizacyjnych:

-Niezbiorowa instalacja sanitarna lub ANC;

- Sieć zbiorcza lub „kanalizacyjna”.

ANC to mini system rurowy przeznaczony do zbierania i odprowadzania ścieków bytowych.Nie jest odprowadzany do publicznej sieci kanalizacyjnej, ale magazynowany w prywatnych oczyszczalniach ścieków, takich jak szamba lub studzienki.

I odwrotnie, sieć „kanalizacyjna” jest obiektem złożonej dużej sieci kanalizacyjnej.Pozwala wszystkim gospodarstwom domowym w mieście podłączyć swoją instalację wodno-kanalizacyjną do publicznej sieci kanalizacyjnej.Ścieki z każdego gospodarstwa domowego odprowadzane są do oczyszczalni, a deszczówka trafia do separatorów oleju.

Sieć RURY KANALIZACYJNEJ

Przemysłowa kamera endoskopowa do rozwiązywania problemów z siecią kanalizacyjną

Jak zlokalizować problemy z rurami

System kanalizacji sanitarnej często wymaga konserwacji, aby zachować jak najlepszy stan pracy. A przemysłowa kamera endoskopowa jest dobrym narzędziem do sprawdzania i lokalizowania wewnętrznych problemów z rurami.Problemy z przepływem wody to pierwsze zjawisko awarii w rurach.Inspekcja TV lub ITV za pomocą specjalnej kamery endoskopowej pozwala na sprawdzenie wewnętrznych problemów rur i zlokalizowanie obszaru wymagającego naprawy.Każdy rodzaj sieci sanitarnej wymaga odpowiedniego sprzętu do endoskopów przemysłowych.

Z czego składa się kamera inspekcyjna do rur?

Wszystkie telewizyjne urządzenia do inspekcji rur wykonują te same czynności.Najpierw należy dokładnie wyczyścić rurę przed jej telewizyjną inspekcją.To mycie wodą pod wysokim ciśnieniem pozwala na jej oczyszczenie i gwarantuje lepszą widoczność kamery podczas procesu inspekcji.

Następnie pracownik terenowy wprowadza wzmocnioną kamerę promieniową lub kamerę zamontowaną na wózku z napędem silnikowym.Poruszaj aparatem metodycznie ręcznie lub za pomocą pilota.Najmniejsza wada strukturalna lub funkcjonalna zostanie wykryta podczas tego procesu inspekcji i zostanie odnotowana w raporcie końcowym zwanym raportem z inspekcji telewizyjnej.

Precyzyjna diagnostyka rur ułatwia przywrócenie domowej sieci sanitarnej.Pozwala pracownikowi wykryć i zlokalizować obecność korzeni, pęknięć, pęknięć, zgnieceń lub nieszczelności w jednym z odgałęzień całej sieci.Uwaga, przygotowując się do odblokowania zatkanej rury, konieczne jest wykonanie niepowiązanej flash ITV (szybki przegląd telewizji).

Łatwiejsza i szybsza naprawa rur za pomocą profesjonalnej kamery do inspekcji rur.

Profesjonalne telewizyjne urządzenie do inspekcji rur pomaga w łatwej ocenie stanu sieci rur sanitarnych.Pokazuje zarówno szczelność nowej sieci, jak i stan pracy starzejącej się sieci.Ponadto niezwykle ważne jest zapewnienie naprawy sieci rurociągów poprzez precyzyjną diagnozę usterek, sprawdzenie obecności obiektów, które mogą blokować rurociąg, sprawdzenie zgodności nowej sieci rurociągów z normą, prześledzenie stanu rur w celu sporządzenia planu naprawy.

Teraz jest więc jasne, że ścieki i wody deszczowe przepływają albo przez zbiorcze sieci kanalizacyjne, albo przez niezbiorcze sieci sanitarne.Inspekcja rur telewizyjnych jest konieczna, aby zapewnić normalne działanie tych sieci rurowych.

jak wyglądają prawdziwe kamery do inspekcji rur

Czas postu: 16 czerwca 2022 r